خدمات

  • تامین تجهیزات
  • آموزش: در دفتر خدمات پس از فروش
  • در سایت استفاده کننده نهائی و یا در کارخانه سازنده تجهیزات
  •  طراحی و مهندسی
  • کالیبراسیون
  • نظارت بر نصب و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری
  •  اجرای پروژه
  • خدمات پس از فروش
  • و ارائه راهکارهای مهندسی جهت کاهش هزینه ها می باشد.